Hệ thống erp là gì ? – Giúp ích được cho doanh nghiệp như thế nào

hệ thống erp

Hệ thống ERP là gì? Lợi ích của hệ thống ERP mang lại cho doanh nghiệp như thế nào? CEO đã biết ứng dụng ERP một cách hiệu quả hay chưa? 1. Hệ thống ERP là gì Hệ thống ERP ( Enterprise Resource Planning ) nghĩa là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Đây …

Read More »