Home / Bài viết mới / Sử dụng phần mềm quản trị sản xuất có mang lại hiệu quả?

Sử dụng phần mềm quản trị sản xuất có mang lại hiệu quả?

Đối với các Doanh nghiệp làm trong lĩnh vực sản xuất, tìm kiếm một phần mềm quản trị sản xuất là điều vô cùng cần thiết để tối ưu hóa công nghệ và nâng tầm quy trình doanh nghiệp. Nhưng liệu sử dụng phần mềm quản trị sản xuất có mang lại hiệu quả.

1. Phần mềm quản trị sản xuất tập trung vào một số tính năng như

phan-mem-quan-tri-san-xuat
Phần mềm quản trị sản xuất có mang lại hiệu quả

Chức năng lập kế hoạch sản xuất 

Thực hiện tạo các lệnh sản xuất dựa trên số liệu hàng hóa cần sản xuất. Như vậy, chức năng này cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lí được thông tin kế hoạch sản xuất của Công ty. Hơn nữa, MPS còn được tích hợp với phân hệ họach định nhu cầu NVL để tính toán nhu cầu NVL cung ứng cho việc sản xuất.

Lập đơn hàng cần sản xuất

Lập đơn đặt hàng cần sản xuất dựa trên thông tin đơn đặt hàng mà bộ phận kinh doanh đã lập ở ứng dụng Bán hàng (CRM) giúp bộ phận kế hoạch sản xuất có thể kế thừa toàn bộ thông tin về đơn đặt hàng kinh doanh đã lập mà không phải nhập liệu lại.

Chức năng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu :

Chức năng này sẽ thay thế công việc lập kế hoạch điều độ sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của NVL và các nguồn lực khác’

Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất

– Hệ thống cho phép xây dựng định mức nhiều cấp, xác định các công đoạn sản xuất (Routing) và các nguồn lực tương ứng sử dụng trong từng công đoạn đối với từng sản phẩm.

Theo dõi tiến độ sản xuất và đánh giá chất lượng sản xuất

a. Theo dõi tiến độ sản xuất

Hàng ngày, bộ phận sản xuất cập nhật số lượng sản phẩm sản xuất được hoặc số lượng bán thành phẩm theo từng công đoạn, phần mềm quản lý sản xuất sẽ tự động tính toán tỷ lệ % hoàn thành của từng lệnh sản xuất giúp giám đốc, bộ phận kế hoạch sản xuất dự báo được khả năng và thời gian có thể hoàn thành các đơn đặt hàng.
b. Đánh giá chất lượng sản xuất

Dựa vào số lượng thành phẩm sản xuất được, số lượng bán thành phẩm theo từng công đoạn, số lượng phế phẩm theo từng công đoạn do bộ phận sản xuất cập nhật hàng ngày/tuần, xác định tỷ lệ phế phẩm của từng sản phẩm theo lệnh sản xuất, theo phân xưởng để đánh giá chất lượng sản xuất.

2. Lợi ích của phần mềm quản lý sản xuất

–   Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
–   Kiểm soát khấu hao vật tư nguyên liệu, phế phẩm
–   Hoạch định công suất máy móc thiết bị
–   Tính giá thành sản phẩm
–   Dễ dàng thực hiện việc theo dõi chi tiết tiến độ sản xuất
–   Hệ thống có khả năng lập báo cáo, phân tích, thống kê động
–   Hệ thống chạy online 24/24 giúp lãnh đạo điều hành công việc mọi lúc, mọi nơi.
–   Hoạch định nguồn nhân lực
Như vậy có thể thấy đối với một doanh nghiệp có quy trình sản xuất lớn và phức tạp, phần mềm sản xuất sẽ rất phù hợp, và có thể mang lại hiệu quả nếu các doanh nghiệp áp dụng đúng quy trình. Ngoài ra, phần mềm erp cũng là một giải pháp các doanh nghiệp có thể tham khảo nếu muốn có 1 phần mềm đáp ứng hầu hết tất cả quy trình cho doanh nghiệp.

About admin

Check Also

Tính năng marketing trên phần mềm CRM

Những tính năng phần mềm CRM cấp thiết với doanh nghiệp hiện nay

Phần mềm CRM là một công cụ đa năng. Nó hỗ trợ doanh nghiệp ở …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *