Home / Bài viết mới / Phần mềm Erp quản lý bán hàng cho doanh nghiệp

Phần mềm Erp quản lý bán hàng cho doanh nghiệp

Khi triển khai hệ thống ERP, tất cả các phân hệ đều có tính chất quan trọng như nhau, trong đó phân hệ quản lý bán hàng liên quan trực tiếp đến doanh số, đầu ra của doanh nghiệp.

YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ BÁN HÀNG 

Một quy trình bán hàng chuẩn thường bắt đầu khi có đơn đặt hàng hoặc hợp đồng bán hàng cho đến quá trình xuất kho, giao hàng, thu tiền của khách hàng. Tuy vậy, bên cạnh những khả năng cơ bản của việc quản lý bán hàng, doanh nghiệp cần chú ý đến những tính năng sau:

1.Xem xét thị trường, mục tiêu

Đây là bước đầu tối quan trọng cho mọi doanh nghiệp. Các tiêu thức địa lý thường được dùng kết hợp với các tiêu thức nhân khẩu học để phần đoạn thị trường tiêu dùng. người dân ở các thành phố lớn có hành vi tiêu dùng khác với người dân ở thành phố nhỏ.

Phân loại thị trường là bước đầu quan trọng với doanh nghiệp

2.Phân loại khách hàng

Việc phân chia từng nhóm khách hàng ra sẽ giúp doanh nghiệp có cái  nhìn tổng quan hơn. Việc kiểm soát và theo dõi khách hàng thường xuyên giúp phát hiện và giải quyết nhanh chóng những vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến doanh số của từng khách hàng và các chỉ tiêu kinh doanh đã đưa ra.

Phân loại khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan hơn

3. Quản lý thực hiện hợp đồng, đơn hàng

Đây là chức năng chính của phân hệ bán hàng. Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng bao gồm: số lượng nhận, số lượng giao, số lượng đã xuất hoá đơn, tình hình sản xuất của đơn hàng… Việc theo dõi được tình trạng giúp lãnh đạo chủ động trong việc đôn đốc tiến độ và phản hồi một cách chính xác nhất với khách hàng.

4.Hình thức bán hàng sáng tạo

Nếu hệ thống ERP không đa dạng, không lường trước được các tình huống xảy ra sẽ dễ dàng dẫn đến phải quản lý ngoài hệ thống. Có một số hình thức bán hàng phải tính đến: giao thẳng; bán hàng nội bộ (giữa các công ty có nhiều chi nhánh, nhiều công ty con); bán hàng nội bộ giao thẳng (là sự kết hợp giữa 2 hình thức trên); bán dịch vụ.

Trên đây là một số vấn đề mà doanh nghiệp nên quan tâm khi triển khai phần mềm Erp quản lý bán hàng.

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm phần mềm quản lý khách hàng của Crmviet đã được trên 1000 doanh nghiệp sử dụng thành công trên thị trường.

About Việt Hứa

Check Also

Tính năng marketing trên phần mềm CRM

Những tính năng phần mềm CRM cấp thiết với doanh nghiệp hiện nay

Phần mềm CRM là một công cụ đa năng. Nó hỗ trợ doanh nghiệp ở …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *